Условия и разяснения относно поръчването на макет
Цена и срок за изработване на макета
Това са двата главни въпроса които Ви интересуват от самото начало. Не бързайте да звъните и да питате, без да сте предварително подготвени и не се обиждайте, ако не Ви се отговори на тези два въпроса веднага. Макетът не е изделие серийно производство. Всеки конкретен проект се анализира и на базата на информацията с която разполагаме за него се ценообразува. Изработването на макет е дълъг творчески процес, обединяващ много знания и практически опит, трудоемък и
скъп.
Фактори от които зависи стойността на макета
1. Предназначение и вид на макета: стилизиран, презентационен, музеен.
2. Наличието на база данни за изработка на макета - чертежи, снимки, скици. Липсата на такива оскъпява изработката.
3. Мащаб за изработка на макета.
4. Разгъната застроена площ (РЗП) на макетирания обект.
5. Денивелация на терена.
6. Брой на фасадите и сложност.
7. Наличие на голям брой допълнителни и декоративни елементи по фасадите и покривите.
8. Степен на детайлност на отделните елементи.
9. Наличието на озеленяване и обкръжаващ ландшафт.
10.Включване на допълнителни елементи като фигури на хора, животни, автомобили и други.
11.Размери на макета.
12.Поставяне на осветление (външно и вътрешно).
13.Вид на използваните материали (картон, пластмаса, смола, дърво и др.).
14.Изработване на допълнителни елементи (подмакетна маса, защитен капак от плексиглас, различни ефекти).
15.Време за изработване на макета. В зависимост от проекта – от няколко дни до няколко месеца.
Необходими материали за приемане на поръчка
какво е нужно за по-бързото, по-точно и по-евтино изпълнение на макета
1. Цялостен план на макетирания обект, от кота 0,00 до покрива на хартиен носител или в електронен вид – планове, разрези, фасади
2.
3D визуализации – при наличието на такива.
3. Уточнени вид и цвят на фасадите, дограмата, прозорците, покрива, первази, парапети, настилка на тераси, тротоари и други.
4. Озеленяване – разпределение и видове на дърветата и храстите.
5. При наличие на осветление – да бъде уточнен вида и разпределението.
Съхранение и поддръжка на макета

1. Желателно е съхранението на макета да бъде под защитен плексигласов капак. Това ще го предпази от прах и механични увреждания при излагане и транспортиране.
2. Макетът да не се излага на пряка слънчева светлина.
3. Макетът да не се съхранява във влажни помещения.

За поръчки: тел. 0898/999165,   email: elida_todorov@abv.bg