Архитектурни паметници и исторически възстановки
Жилищни сгради и комплекси
Туристически маршрути, паркове, атракциони
Промишлени обекти
Сувенири и миниатюри. Картини с дълбок релеф
 
Сувенири
 
Миниатюри
 
Картини с дълбок релеф

 

Миниатюра в процес на изработка

 

 
Макет на зъб.
М 1:50
 
Мравуняк в разрез
М1:1
 
Дракони
макети с дължина 45 - 50см.
 
Ракета сувенир
височина 104см
 
Мини дръвчета за макети и диорами