Архитектурни паметници и исторически възстановки
Жилищни сгради и комплекси
Туристически маршрути, паркове, атракциони
Промишлени обекти
 
Машиностроителен завод
М 1:87
 
Подстанция
М 1:100
 
Открит рудник за каолин
М 1:100
 
Строеж на сграда
М 1:100
 
Други макети

 

Сувенири и миниатюри. Картини с дълбок релеф
 
Мини дръвчета за макети и диорами