Национален парк „Рила“ – размери 250 х 160см

мащаб 1:30 000