Пещери и извори на река Младежка в Странджа

мащаб 1:160

размери 270х125см