Природен парк „Златни пясъци”

    Макетът на Природен парк "Златни пясъци" пресъздава територията на парка в мащаб 1:3000. По-важните обекти в него като: чешми, беседки, места за почивка, заслони, огнища и други, са изработени в мащаб 1:100. За по-голям колорит и раздвиженост по макета са разположени 34 подбрани фигурки на хора.
    В природния парк, чиято дължина е 9 км. има 7 туристически маршрута, пресъздадени на макета чрез пътеки по които, има поставени светодиоди. Тези маршрути светят при натискане на копче от пулта за избрания от туриста маршрут. Благодарение на тях всеки може да се ориентира за местата през които, минава маршрута, неговата дължина, наличието на чешма, място за палене на огън, или площадка с красив изглед за наблюдение и други забележителности. Лявата част на пулта с маршрутите е оформена като информационна табела с номерация на всички забележителности в парка.

    Макетът е изработен през 2004 г. по поръчка на ръководството на парка и община Варна, по случай 60 годишнината от създаването му.

размери на макета: 100 х 300 см.
мащаб 1:3000
мащаб 1:100