Архитектурни паметници и исторически възстановки
Жилищни сгради и комплекси
Туристически маршрути, паркове, атракциони
 

Град Балчик
М 1:500 – размери 600 х 400см

 
Национален парк „Рила“
М 1:30 000 – размери 250 х 160см
 
Природен парк „Странджа“
М 1:25 000 – размери 300 х 150см
 

Пещери и извори на река Младежка в Странджа
М 1:160 – размери 270 х 125см

 

Резерват Сребърна
М 1:6 000 – размери 100 х 100см

 

Природен парк „Златни пясъци“
М 1:3 000 – размери 300 х 100см

 
 

Водопад в гр.Кресна - действащ макет с вода
М 1:200 - размери 110х90х40см

 

Парк „Детелина“
М 1:250 – размери 130 х 100см

 

Заслон Тевно езеро
М 1:100 – размери 40 х 35см

 

Алпите – действащ жп макет с вода
М 1:87 – размери 224 х 114см

 

Панамски канал – действащ с вода
М 1:1 000 – размери 100 х 10см

 

Писта на F1
М 1:160 – размери 55 х 30см

 

Промишлени обекти
Сувенири и миниатюри. Картини с дълбок релеф
Мини дръвчета за макети и диорами