Казанлъшката гробница

мащаб: на купола 1:2
на гробницата 1:25