Ректоратът на Стопанска академия "Д. А. Ценов"
- гр. Свищов

мащаб 1:100
размери: 70х60 см.