Макет-диорама „Старият Разград през 1939г.”

    Макетът диорама „Старият Разград през 1939 г.” пресъздава в миниатюра, един момент от живота и бита на град Разград, през есента на 1939 година и характерните за периода архитектура, занаяти, транспорт и облекло на жителите.При създаването на макета са използвани много стари снимки и картини, скици, кадастрални планове и спомени на съвременници от този период.
    Фасадите на сградите са изработени от пластмаса
,а релефите по зидовете и стените са издълбани на ръка. Покривите на сградите са от полистирол, полиестерна смола, двукомпонентна глина и алуминиева ламарина. Оцветяването е с бои за моделизъм на фирма Rеvell.
    Озеленяването е изцяло от естествени материали, внимателно подбрани и обработени. Използваните в макета 320 бр. фигури на хора и животни са фабрично производство, голяма част от които са преработени така че да се впишат в макета и пресъздавания от него период.
    Всички стоки на пазара - плодове, зеленчуци, паници, стомни, щайги и други, както и каруците и файтоните са ръчна изработка. Общият брой на дребните детайли е над 900. Уличното и вътрешното осветление на сградите е действащо на 9V със захранване от мрежата. Всеки отделен детайл от макета е залепен и цялата конструкция може да се транспортира и пренася във вертикално положение.

Макета е изработен в периода 2002 - 2010 г. в мащаб 1:87
Размери 190 x 156 см.