Архитектурни паметници и исторически възстановки
     
 

Римска крепост "Абритус" - гр. Разград
М 1:220 - размери 200 х 200 см

 
Римска крепост "Ковачевско кале" -гр.Попово
М 1:150 - размери 300 х 200 см
 
Римска вила "Армира" - гр. Ивайловград
М 1:50 - размери 150 х 150 см
  Римски град Марцианопол - гр. Девня
М 1:500 - размери 285 х 155 см
 

Римския амфитеатър в Марцианопол
Диорама М 1:72 - размери 104 х 94 см

  Римска вила в Марцианопол - Къщата на Антиопа
М 1:72 - размери 77 х 72 см
 

Арменска църква Свети Ованес гр.Добрич
М 1:50 - размери 80 х 65см

  Възнесенска църква Свети Софроний Врачански гр.Враца М 1:50 - размери 88 х 55см
 
Църква Свети Николай гр.Тутракан
М 1:50 - размери 100 х 75см
 
 

Старият Разград – 1939г.
М 1:87 – размери 190 х 153см          

 

Училище „Васил Левски“ 1959г.
М 1:100 – размери 170 х 140см

  Исторически музей гр.Русе
М 1:50 - размери 97 х 68см
  Казанлъшката гробница
М 1:2 и М 1:25
 
Старата община в Разград
М 1:50
 

Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов
М 1:100 – размери 70 х 60см

 
Други макети

   • Тракийската гробница край с. Свещари
   • Аладжа манастир край гр. Варна
   • Крепостта Овеч до гр. Провадия
   • Дворецът на Кан Крум в гр. Плиска
   • Руският паметник в Разград
   • Средновековна крепост

 

 
Жилищни сгради и комплекси
Туристически маршрути, паркове, атракциони
Промишлени обекти
Сувенири и миниатюри. Картини с дълбок релеф
Мини дръвчета за макети и диорами